AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Meteorologists get their information from

  • A. the TV studio
  • B. the country’s main weather centre
  • C. satellite and radar information
  • D. their office

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: Các nhà khí tượng học lấy thông tin từ

  A. phòng thu TV.                                                    C. thông tin vệ tinh và radar.

  B. trung tâm thời tiết chính của đất nước.              D. văn phòng của họ.

  Thông tin: Every morning after arriving at the TV studios, the first task of the day is to collect the latest data from the National Meteorological Office. This office provides up-to-the-minute information about weather conditions throughout the day, both in Britain and around the world.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>