AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The world-famous physicist and ______ Stephen Hawking published on important paper before he died at the age of 76.

  • A. cosmologist
  • B. cosmologic
  • C. cosmonaut
  • D. cosmology

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ loại

  Giải thích:

  cosmologist (n): nhà vũ trụ học                               cosmonaut (n): nhà du hành vũ trụ

  cosmologic (a): (thuộc) vũ trụ học                          cosmology (n): vũ trụ học

  Vị trí này ta cần một danh từ chỉ một người nghiên cứu về một lĩnh vực nào đó, phía trước cũng có danh từ tương tự là “physicist”

   Tạm dịch:

   Nhà vật lý học và nhà vũ trụ học nổi tiếng thế giới Stephen Hawking lên một tờ báo quan trọng trước khi ông qua đời ở tuổi 76.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>