AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In Britain, people’s attitude to the weather

  • A. is not changeable.
  • B. makes it a top discussion topic.
  • C. depends on the prediction being for a sunny or rainy day.
  • D. is a national problem.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: Ở Anh, thái độ của người dân với thời tiết

  A. không thay đổi.

  B. làm cho nó trở thành một chủ đề thảo luận hàng đầu.

  C. phụ thuộc vào dự báo một ngày nắng hay mưa.

  D. là một vấn đề quốc gia.

  Thông tin: The weather is a national obsession in Britain, perhaps because it is so changeable. It’s the national talking point, and most people watch at least one day bulletin. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>