AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “paralyzed” in paragraph 1 is closest in meaning to

  • A. disabled
  • B. unaffected
  • C. inaccessible
  • D. undecided

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

   Giải thích:

  Từ "paralyzed" trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với

  A. tê liệt, tàn tật                                                      C. không thể tiếp cận

  B. không bị ảnh hưởng                                           D. chưa quyết định

  "paralyzed" = disabled

  The African crested rat was originally thought to be poisonous because predators that tried to eat it often became paralyzed.

   Giống chuột nhắt Châu Phi ban đầu được cho có độc bởi vì những kẻ ăn thịt cố ăn nó thường bị tê liệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>