AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.

  • A. The bad weather prevented us from driving any further.
  • B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.
  • C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.
  • D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Liên từ, viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Chúng tôi thấy thời tiết xấu rất bất tiện. Chúng tôi đã chọn tìm một nơi nghỉ đêm.

  A. Thời tiết xấu cản trở chúng tôi lái xe xa hơn.

  B. Thời tiết xấu đang đến, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nơi để ở.

  C. Nhìn thấy thời tiết xấu đã xảy đến, chúng tôi quyết định tìm nơi nào đó để nghỉ đêm.

  D. Bởi vì khí hậu rất khắc nghiệt, chúng tôi đã lo lắng về những gì chúng tôi sẽ làm vào ban đêm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>