AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

  • A. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.
  • B. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.
  • C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.
  • D. Despite being able to pass the driving test, she didn’t pass it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Liên từ, viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Cô đã cố gắng rất nhiều để vượt qua bài kiểm tra lái xe. Cô ấy khó có thể vượt qua nó.

  A. Mặc dù cô không cố gắng vượt qua bài kiểm tra lái xe, cô có thể vượt qua nó.

  B. Cô rất cố gắng, vì vậy cô đã vượt qua bài kiểm tra lái xe một cách thỏa đáng.

  C. Dù cô cố gắng thế nào, cô khó có thể vượt qua được bài kiểm tra lái xe.

  D. Mặc dù có thể vượt qua được bài kiểm tra lái xe, cô ấy đã không vượt qua.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>