AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it.

  • A. Not many people bought our product because it was so bad.
  • B. Our product was of better quality so that more people would buy it.
  • C. Fewer people bought our product due to its bad quality.
  • D. Since the advertisement for our product was so bad, fewer people bought it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu điều kiện, viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Nếu quảng cáo cho sản phẩm của chúng tôi được tốt hơn, nhiều người hẳn đã mua nó.

  A. Không có nhiều người mua sản phẩm của chúng tôi vì nó rất tệ.

  B. Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tốt hơn để có thêm nhiều người mua nó.

  C. Ít người mua sản phẩm của chúng tôi do chất lượng kém.

  D. Vì quảng cáo cho sản phẩm của chúng tôi quá tệ nên ít người mua nó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>