AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “them” in paragraph 2 refers to

  • A. refrigerator cars
  • B. perishables
  • C. growers
  • D. distances

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "them" trong đoạn 2 đề cập đến

  A. xe đông lạnh           B. đồ dễ hư hỏng        C. người trồng            D. khoảng cách

  "them" đề cập đến perishables: Railroad refrigerator cars enabled growers and meat packers to ship perishables great distances and to preserve them for longer periods.

  Xe lửa đông lạnh cho phép người trồng và người đóng gói thịt vận chuyển đồ dễ hỏng ở những khoảng cách lớn dễ dàng và bảo quản chúng lâu hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>