YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The word “itself” in paragraph 3 refers to ________.

  • A. a large-scale collision
  • B. a squall line
  • C. an advancing cold front
  • D. a layer of warm and moist air

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “itself” trong đoạn 3 đề cập đến ________.

  A. sự va chạm quy mô lớn                  B. một dòng đối lưu

  C. một frông lạnh xảy đến trước        D. một lớp không khí ấm và ẩm

  “itself” chính là “an advancing cold front”

  It is common for a squall line to begin when an advancing cold front meets up with and forces itself under a layer of warm and moist air

  Dòng đối lưu thường bắt đầu khi một frông lạnh xảy đến trước tình cờ và ép chính nó dưới một lớp không khí ấm áp và ẩm ướt

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA