AMBIENT
 • Câu hỏi:

  At first sight I met her, I was impressed with her ______ eyes.

  • A. big beautiful round black
  • B. beautiful big round black
  • C. beautiful black big round
  • D. beautiful round big black

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Vị trí của tính từ đứng trước danh từ

  Giải thích:

  Vị trí của tính từ đứng trước danh từ: Opinion (quan điểm) – beautiful + Size (kích cỡ) – big + Shape (hình dáng) – round + Color (màu sắc) – black

  Tạm dịch: Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã rất ấn tượng với đôi mắt màu đen tròn to rất đẹp của cô ấy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>