AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The expression “in concert” in paragraph 3 could best be replaced by ________.

  • A. as a chorus
  • B. with other musicians
  • C. as a cluster
  • D. in a performance

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Cụm từ “in concert” ở đoạn 3 có thể được thay thế bằng ________.

  A. như một điệp khúc             B. với các nhạc sĩ khác

  C. như một cụm          D. trong một buổi biểu diễn

  “in concert” = as a cluster

  thunderstorms, however, can appear in concert, and the resulting show, while extremely impressive, can also prove extraordinarily destructive.

  cơn bão có sấm sét có thể xuất hiện theo cụm, và kết quả, trong khi cực kỳ ấn tượng, cũng có thể tàn phá khác thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>