YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  This is ______ the most difficult job I’ve ever had to do.

  • A. by chance
  • B. by myself
  • C. by far
  • D. by heart

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  by chance: tình cờ                               by myself: tự bản thân tôi

  by far: cho đến nay                             by heart: thuộc lòng

  Tạm dịch: Cho đến nay đây là công việc khó nhất tôi từng làm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA