AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Her fiance is said ______ from Harvard University five years ago.

  • A. having graduated
  • B. to have graduated
  • C. being graduated
  • D. to be graduated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Bị động kép

  Giải thích:

  Trong câu này main verb ở hiện tại (có sử dụng “is”)

  Trong câu có “five years ago” nên động từ trong mệnh đề ở thì quá khứ

  S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to + have + P2.

  Tạm dịch: Hôn phu của cô ấy được cho là đã tốt nghiệp ĐH Harvard năm năm trước.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA