AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Juan Manuel Santos was awarded the Nobel Peace Prize 2016 for his resolute efforts to bring the country’s more than 50-year-long civil war to an end.

  • A. determined
  • B. sure
  • C. original
  • D. certain

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  resolute (a): kiên quyết

  determined (a): nhất quyết, kiên quyết                       sure (a): chắc chắn

  original (a): đầu tiên, nguyên gốc                                certain (a): chắc, chắc chắn

  => resolute = determined

  Tạm dịch: Juan Manuel Santos được trao Giải Nobel Hoà bình năm 2016 vì những nỗ lực kiên quyết của mình để đưa cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm của đất nước chấm dứt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>