AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “How beautiful you are today!” he said.

  • A. He complimented her on being beautiful today.
  • B. He said to me that she was beautiful that day.
  • C. He complimented her on being beautiful that day.
  • D. He complemented her on being beautiful that day.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Phrasal verb, Viết lại câu

  Giải thích:

  To compliment sb on sth/doing sth: khen ai đó về cái gì/làm cái gì

  Các đáp án sai:

  A. Câu gián tiếp, today => that day

  B. Sai về nghĩa

  D. Sai chính tả, “compliment” chứ không phải “complement”

  Tạm dịch:

  “Hôm nay cậu thật xinh đẹp!” anh ấy nói.

  => Anh ấy khen cô ấy xinh đẹp ngày hôm đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>