YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The sooner we solve this problem, the better it will be for all concernd.

  • A. If all concerned are better, we can solve this problem soon.
  • B. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.
  • C. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
  • D. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Chúng ta giải quyết vấn đề này càng sớm, nó sẽ càng tốt hơn cho tất cả những người có liên quan.

  A. Nếu tất cả những người có liên quan tốt hơn, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm.

  B. Trong câu này dùng câu điều kiện loại 2 là không phù hợp.

  C. Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm, nó sẽ tốt hơn cho tất cả những người có liên quan.

  D. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 1, ở vế chính ta dùng will/can/... chứ không dùng would

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>