RANDOM
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  A smile can be observed, described, and reliably identify; it can also be elicited and manipulated under experimental conditions.

  • A. smile
  • B. identify
  • C. can also
  • D. experimental

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Câu bị động, sửa lỗi sai

  Giải thích:

  identify => identified

  Chủ ngữ trong câu là vật (smile) nên ta phải dùng dạng bị động. Dạng bị động với động từ khuyết thiếu: Modal

  verb + be + PP

  Tạm dịch: Một nụ cười có thể được quan sát, mô tả và xác định một cách chắc chắn; nó cũng có thể được gợi ra và thao tác trong điều kiện thực nghiệm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA