AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It was suggested that he studies the material more thoroughly before attempting to pass the exam.

  • A. was suggested
  • B. studies
  • C. more thoroughly
  • D. attempting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Cấu trúc với “suggest”

  Giải thích:

  studies => study hoặc should study

  Cấu trúc với “suggest”: suggest + (that) + S + (should) + V +…

  Tạm dịch: Nó được gợi ý rằng cậu ấy nên nghiên cứu các tài liệu kỹ lưỡng hơn trước khi cố gắng vượt qua kỳ thi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>