AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “benign” in paragraph 3 is closest in meaning to ________.

  • A. harmless
  • B. beneficial
  • C. ferocious
  • D. spectacular

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “benign” trong đoạn 3 có ý nghĩa gần nhất với ________.

  A. vô hại         B. có lợi          C. hung dữ                  D. ngoạn mục

  “benign” = harmless: ôn hoà, lành tính, vô hại

  In isolation, a single thunderstorm is an impressive but fairly benign way for Mother Earth to defuse trapped heat from her surface

  Trong một sự cô lập, một cơn bão có sấm sét là một cách ấn tượng nhưng khá ôn hoà để Mẹ Trái đất giải toả nhiệt bị bẫy khỏi bề mặt của nó

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>