AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “mechanisms” in paragraph 1 is most likely ________.

  • A. machines
  • B. motions
  • C. methods
  • D. materials

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “mechanisms” trong đoạn 1 có nhiều khả năng là________.

  A. máy móc                                         B. chuyển động

  C. phương pháp                                  D. vật liệu

  “mechanisms”: cơ chế, phương pháp

  Thunderstorms, with their jagged bursts of lightning and roaring thunder, are actually one of nature’s primary mechanisms for transferring heat from the surface of the earth into the atmosphere.

  Bão có sấm sét, với một loạt chớp và tiếng sấm ầm ầm, thực sự là một trong những cơ chế chính của thiên nhiên để truyền nhiệt từ bề mặt trái đất vào khí quyển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>