AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.

  - Hana: “The book is really interesting and educational.”

  -Jenifer: “_________.”

  • A. That’s nice of you to say so
  • B. I’d love it
  • C. Don’t mention it
  • D. I couldn’t agree more

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Hana và Jenifer đang nói về một cuốn sách mà họ vừa đọc.

  - Hana: "Cuốn sách thật thú vị và có tính giáo dục."

  -Jenifer: "_________."

  A. Thật tuyệt khi bạn nói như vậy.                             B. Tôi thích nó.

  C. Đừng đề cập đến nó                                               D. Tôi không thể đồng ý hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>