YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  ______ the film’s director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar’s Best Director list of nominees surprised everyone.

  • A. What
  • B. Due to
  • C. Although
  • D. That

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Cụm danh từ, từ vựng

  Giải thích:

  Ta có “that” + mệnh đề tạo thành một cụm danh từ có chức năng làm chủ ngữ trong câu này

  Các đáp án sai:

  A. làm cho câu không chính xác về nghĩa     

  B. Due to: theo như, do, bởi vì

  C. Although: mặc dù

  Tạm dịch: Việc đạo diễn phim, Ben Affleck, đã bị bỏ khỏi danh sách đề cử giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar lần thứ 85 khiến mọi người ngạc nhiên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA