YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I love this painting of an old man. He has such a beautiful ______ smile.

  • A. childlike
  • B. childish
  • C. childhood
  • D. childless

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ loại

  Giải thích:

  childlike (a): như trẻ con (chỉ bề ngoài)          childish (a): như trẻ con (chỉ tính cách)

  childhood (n): tuổi thơ ấu; thời thơ ấu           childless (a): không có con

  Tạm dịch: Tôi yêu bức tranh này của một người đàn ông lớn tuổi. Ông có một nụ cười đẹp như trẻ con.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>