AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It is vital that everyone ______ aware of the protection of the environment.

  • A. is
  • B. be
  • C. are
  • D. were

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Câu giả định (subjunctive)

  Giải thích:

  Cấu trúc câu giả định với tính từ đứng trước mệnh đề: it + be + adjective + (that) + S + V (inf) +…

  Tạm dịch: Điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được sự bảo vệ môi trường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>