YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng, … của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

  • A. Thu nhận
  • B. Lưu trữ
  • C. Xử lí
  • D. Truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

  - Thu nhận.

  - Xử lí.

  - Lưu trữ.

  - Truyền

  → Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng, … của con người được xếp vào hoạt động XỬ LÍ thông tin.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON