YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để có thể kết nối Internet ta cần làm gì?

  • A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet
  • B. Wi-Fi
  • C. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập Internet
  • D. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet. Nhờ môđem và một đường kết nối riêng (có dây như đường điện thoại, đường truyền thuê bao, đường ADSL, không dây như WiFi) các máy tính đơn lẻ hoặc mạng LAN, WAN được kết nối vào hệ thống mạng ISP rồi từ đó kết nối với Internet.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424178

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF