YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào yếu tố nào?

  • A. Khả năng tính toán nhanh
  • B. Giá thành ngày càng rẻ
  • C. Khả năng và sự hiểu biết của con người
  • D. Khả năng lưu trữ lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Máy tính có được sức mạnh như vậy đều phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định. Vì vậy nó phụ thuộc vào khả năng và sự hiểu biết của con người.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON