YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế nào là từ khoá trong truy cập thông tin trong Internet?

  • A. Là từ mô tả chiếc chìa khoá
  • B. Là một biểu tượng trong máy tìm kiếm
  • C. Là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước
  • D. Là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Từ khoá là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.

  - Chọn từ khoá phù hợp sẽ giúp cho việc tìm kiếm đạt hiệu quả.

  - Có thể đặt từ khoá trong dấu ngoặc kép (" ") để thu hẹp phạm vị tìm kiếm.

  Ví dụ: Để tìm kiếm thông tin về vai trò của tầng ozon, nếu ta nhập từ khoá vai trò của tầng ozon thì kết quả sẽ là danh sách với số lượng rất nhiều các liên kết. Còn nếu ta nhập từ khoá “vai trò của tầng ozon”, kết quả hiển thị là danh sách với số lượng các liên kết ít hơn.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF