YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dữ liệu nào có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

  • A. Văn bản, hình ảnh
  • B. Siêu liên kết
  • C. Âm thanh, phim Video
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Siêu văn bản là loại văn bản tính hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON