YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc gì?

  • A. Hình cây
  • B. Hình tròn
  • C. Hình vuông
  • D. Hình tháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc hình cây, giúp cho việc tìm kiếm và xử lí diễn ra nhanh chóng.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON