YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu nào sau đây?

  • A. $
  • B. @
  • C. #
  • D. &

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu @. cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF