YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của quá trình mã hóa thông tin thành dữ liệu?

  • A. Chuyển thông tin về dạnh mã ASCII
  • B. Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin máy tính
  • C. Thay đổi hình thức biểu diễn mà người khác không hiểu được
  • D. Chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lí được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lí được.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON