YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình?

  • A. CPU
  • B. Chuột
  • C. Modem
  • D. Bàn phím

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chuột là thiết bị vào dùng để nhập dữ liệu. Chuột có chức năng di chuyển con trỏ trên màn hình.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424160

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON