YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một mạng máy tính gồm những thành phần nào?

  • A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau
  • B. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau
  • C. Một số máy tính bàn
  • D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng.

  - Các máy tính được kết nối với nhau có thể trong cùng một văn phòng làm việc, một tòa nhà, một thành phố hoặc rộng lớn trên phạm vi toàn cầu. Mạng máy tính bao gồm Các thành phần chính sau đây:

  + Các máy tính, máy chủ Server, tường lửa, các switch, máy in…

  + Các thiết bị, linh kiện, dây mạng,… kết nối cả hệ thống lại với nhau.

  + Phần mềm cho phép thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các máy tính.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON