YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thông tin nào tai người bình thường có thể tiếp nhận?

  • A. Đi học mang theo áo mưa
  • B. Tiếng chim hót
  • C. Ăn sáng trước khi đến trường
  • D. Hẹn bạn Hương cùng đi học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin như tiếng chim hót, tiếng hát, tiếng đàn…

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON