YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nêu các thao tác chính khi làm việc với tệp và thư mục?

  • A. Xem, duyệt thông tin về các tệp và thư mục
  • B. Tạo mới, xóa, đổi tên
  • C. Sao chép, di chuyển
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác đối với các thư mục và tệp tin như sau: xem thông tin về các tệp và thư mục, Tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON