YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế nào là Bit?

  • A. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính
  • B. Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1
  • C. Là một đơn vị đo thông tin
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bit là: 

  - Đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính.

  - Một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1.

  - Một đơn vị đo thông tin.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF