YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với phần mềm thư điện tử Outlook, ý nghĩa của biểu tượng ″Kẹp giấy″ xuất hiện bên cạnh các email mà bạn nhận được là gì?

  • A. Cẩn thận, có virus gắn kèm email đó
  • B. Email có thông tin quan trọng
  • C. Có tập tin đính kèm thư đó
  • D. Bạn bắt buộc phải trả lới email ngay khi đọc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong phần mềm thư điện tử Outlook, ý nghĩa của biểu tượng ″Kẹp giấy″ xuất hiện bên cạnh các email mà bạn nhận có nghĩa là tập tin đính kèm thư đó.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424218

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF