YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của yếu tố gì?

  • A. Các thông tin mà chúng có
  • B. Bộ não máy tính
  • C. Các chương trình do con người lập ra
  • D. Phần cứng máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các khối chức năng chính máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình do con người lập ra.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON