YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thiết bị nào cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính?

  • A. CPU
  • B. Màn hình
  • C. Chuột
  • D. Bàn phím

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là màn hình.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON