YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn đăng ký một tài khoản sử dụng Email, em cần những thông số nào?

  • A. Địa chỉ email + số điện thoại kết nối
  • B. Mật khẩu + tên của SMTP server và POP3 server
  • C. Tên tài khoản + tên SMTP server và POP3 server
  • D. Tất cả các thông số của A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi đăng ký một tài khoản sử dụng Email, cần có những thông tin sau:

  - Địa chỉ email + số điện thoại kết nối.

  - Mật khẩu.

  - Tên tài khoản.

  - Tên của SMTP server và POP3 server.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424212

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON