YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máy tính có những dạng thông tin cơ bản?

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Thứ nhất: Dạng thông tin văn bản.

  - Thứ hai: Dạng thông tin hình ảnh.

  - Thứ ba: Dạng thông tin âm thanh.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON