YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế nào là mạng máy tính?

  • A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng
  • B. Tập hợp các máy tính
  • C. Mạng Internet
  • D. Mạng LAN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạng máy tính là tập hợp các máy tính kết nối được nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua phương tiện truyền dẫn (các thiết bị mạng) tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu phần mềm, máy in,…

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON