YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là tên một số trình duyệt web phổ biến hiện nay?

  • A. Internet Explorer (IE), irefox (Firefox), Word, Excel,… 
  • B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,… 
  • C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
  • D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF