YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kể tên một số thiết bị số hiện nay?

  • A. Máy in kết nối với máy tính để in ra giấy
  • B. Ra đa kết nối với máy tính để con người nhận thông tin, phân tích và xử lí thông tin
  • C. Chìa khóa ô tô có gắn chip để đóng/mở khóa ô tô
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thiết bị số hiện nay là:

  - Máy in kết nối với máy tính để in ra giấy.

  - Ra đa kết nối với máy tính để con người nhận thông tin, phân tích và xử lí thông tin.

  - Chìa khóa ô tô có gắn chip để đóng/mở khóa ô tô.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON