YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với tình huống: "Em thấy quả cam có màu vàng, biết nó sắp chín", em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

  • A. Quả cam có màu vàng là kết quả xử lí thông tin
  • B. Quả cam có màu vàng là thông tin ra, quả cam sắp chín là kết quả xử lí thông tin
  • C. Quả cam có màu vàng là thông tin vào, quả cam sắp chín là kết quả xử lí thông tin
  • D. Quả cam sắp chín là thông tin vào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu đúng là: Quả cam có màu vàng là thông tin vào, quả cam sắp chín là kết quả xử lí thông tin.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF