YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mạng INTERNET bao gồm những thành phần nào?

  • A. Các máy tính
  • B. Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau
  • C. Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy với nhau
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạng INTERNET gồm có:

  - Các máy tính.

  - Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau.

  - Phần mềm hỗ trợ kết nối (giao tiếp) giữa các máy với nhau.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON