YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dữ liệu kiểu tệp có đặc điểm gì?

  • A. Sẽ bị mất hết khi tắt máy
  • B. Sẽ bị mất hết khi tắt điện đột ngột
  • C. Không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì dữ liệu tệp được lưu ở bộ nhớ ngoài, mà bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi bị tắt máy hay cúp điện.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON