YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong hòm thư điện tử, biểu tượng hình kẹp giấy (ghim) có nghĩa như thế nào?

  • A. Thư có virus đính kèm
  • B. Thư có thông tin quan trọng
  • C. Bắt buộc phải trả lời ngay lập tức
  • D. Có tệp đính kèm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong hòm thư điện tử, biểu tượng hình kẹp giấy (ghim) có nghĩa là có tệp đính kèm. 

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON