YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mô hình Client - Server là mô hình ra sao?

  • A. Xử lí phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên, các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách
  • B. Xử lí được thực hiện ở một máy gọi là máy chủ.
  • C. Mọi máy trong mạng đều có khả năng cung cấp dịch vụ cho máy khác
  • D. Máy chủ cung cấp thiết bị ngoại vi cho máy trạm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mô hình Client - Server là mô hình xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách. Máy khách là máy được sử dụng tài nguyên đó.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF